Mudubudu.lt
Sodas ir daržasRankdarbiaiŠeima ir laisvalaikis
Vaikams
• Spalvinimo paveiksliukai
• Užduotys vaikams
• Popierinės lėlės
• Piešimas ant veido
• Kvietimai vaikams
• Popierius laiškams
• Karpiniai iš popieriaus
- Pasipuoškime Kalėdoms
• Stalo žaidimas
- Žaidimas „Suskaičiuok“
• Kaukės vaikams
• Dainelės vaikams
• Diktantai
• Aktyvus vaikas
- Aktyvūs žaidimai namuose
- Loginiai žaidimai
- Eksperimentai
- Linksmi žaidimai vaikams
- Žaidimai vaikams iki 2 m.
- Aktyvus vaikas vasarą
- Žaidimai su spalvomis
• Logopediniai pratimai
• Darbeliai vaikams
- Pavasario darbeliai
- Mamos diena
- Darbeliai vyresniems vaikams
- Darbeliai rudeniui
- Jūra
- Origami
- Darbeliai Kalėdoms
• Mokomės skaityti
• Velykų desertai
• Mokomieji žaidimai
• Metodinės priemonės
• Idėjos ugdomajai veiklai
• Ikimokyklinuko ugdymas
- Skaičiavimas ir matavimas
- Aplinkos pažinimas
- Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas
- Kūrybingumo ugdymas
• Vaikų projektai
- Spalvotas pasaulis
- Augaliukas daktariukas
- Stebuklingas vanduo
- Orai
- Saugus kelyje
- Tyla - garsas
- Miško karalystė
- Pasimatuok profesiją
- Kaip sukonstruoti robotą
- Dinozaurų pasaulis
- Bitės
- Vaistažolės
• STEAM
Nėštumas
• Nėščiosios savijauta
• Nėštumo kalendorius
- Pirmas nėštumo mėnuo
- Antras nėštumo mėnuo
- Trečias nėštumo mėnuo
- Ketvirtas nėštumo mėnuo
- Penktas nėštumo mėnuo
- Šeštas nėštumo mėnuo
- Septintas nėštumo mėnuo
- Aštuntas nėštumo mėnuo
• Nėščiosios mityba
• Priešlaikinis gimdymas
• Kūdikio padėtis gimdoje
• Sąrėmiai
• Gimdymas ir pogimdyvinis periodas
Laisvalaikis
• Valentino diena
• Dovanų idėjos Kalėdoms
Šventos Velykos
Vaiko raida
• Vaikų intelektas
• Žaidimų svarba vaiko raidoje
• Prieraišumo jausmas
• Vaiko auklėjimas ir elgesys
• Vaikų mityba
• Piešimo raida
• Vaiko svoris
• Kūdikio pažintis su lauku
• Kūdikio dienos režimas
• Naujagimių odelė ir maudymas
• Kaip auklėti vaiką?
• Vaiko valios ugdymas
• Kaip vaiką ruošti mokyklai
• Vaiko motyvacija mokytis
• Taisyklės ir ribos
• Brolių ir seserų bendravimas ir konkurencija
• Kūdikio ir vaiko miegas
• Elgesys prie stalo

STEAM

PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

STEAM veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos visai klasei, SP vaikai įtraukiami į vaikų komandas  ir mokomi dalintis užduoties darbais pagal savo stipriąsias savybes ir gebėjimus.  Į visasSteam veiklas yra integruojamos  poreikių kortelės ir Veto metodika.

• STEAM veiklos suteikia daugiau galimybių aktyviai dalyvauti įvairių interesų ir polinkių, raidos sutrikimų bei skirtingų gebėjimų vaikams. STEAM veiklose kiekvienas vaikas skatinamas rasti sau vietą ir būti priimtas į komandą, kartu veikti ir siekti rezultato.
Tikslas- patirti pažinimo džiaugsmą ir pasitenkinimą, kurį teikia ieškojimai, atradimai, problemų sprendimas, tarpusavio bendradarbiavimas ir vienas kito priėmimas.

Darbas komandose- komanda turi vienyti bendras tikslas ir pastangos  siekti to tikslo.


Sukonstruok robotuką, kuris padės piešti apskritimą.

• Įžanga: vaikams siūloma pasiklausyti dainelės „Robotas pagalbininkas“. Diskusija ir dalinimasis patirtimi kaip robotai palengvina mūsų gyvenimą.Keliami provokaciniai klausimai: kokius robotus gali sukurti žmogus, kurie padėtų žmogui? Gal robotukas, kuris už mus nusirengtų? Kuris sutvarkytų mūsų namus? Kuris už mus padarytų namų darbus? O ar gali mums padėti nupiešti apskritimą? Vaikams siūloma lentoje nupiešti apskritimą. Vaikai grupelėmis (po tris ar keturis) nupiešia kuo dailesnį apskritimą. Pasiūloma sukonstruoti robotą, kuris padėtų mums lengvai nupiešti apskritimą.
• Užduotis - tikslas: surinkti robotuką, kuris padėtų gražiai nupiešti apskritimus. Sąlyga– neskubėk kviesti mokytojos po pirmos nesėkmės. Užduoties eiga: vaikams lentoje nupiešiama darbo seka ir papasakojama,kaip veikia elektros grandinė ir kaip ją padaryti.Vaikai suskirstomi komandomis ir dirba kartu vienas kitam padedami. Pasiėmę reikiamas priemones, vaikai imasi organizuoti savo darbo. Veikloje dalyvauja visi klasės vaikai (21 vaikas, spec. poreikių vaikai dirba komandoje su gabiais vaikais, taip stengiamasi išlaikyti komandos tarpusavio gebėjimų pusiausvyrą).

• Aptarimas: aptariama, kaip sekėsi? Kas buvo sunku? Ką kitą kartą darytų kitaip?

Vaikai pasiima išvardintas priemones, vadovaujasi lentoje nupiešta veiksmų seka. Jie patys sukonstruoja visą mechanizmą, net susijungia laidus.
• Sudarytos sąlygos stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti su variklio sukimosi intensyvumu, spalvų pasirinkimu, išbandyti tušinukus, kreideles, dažus ir kitas priemones, keltiklausimus ir ieškoti atsakymų, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti iškilusias problemas bendraujant ir bendradarbiaujant.
• Užduotis parinkta taip, kad dirbdamas vienas, vaikas negalėtų jos atlikti.

Vaikams paliekamos priemonės  kurti bei panaudoti savo žinias, įgytas veiklose.
VĖJO MALŪNĖLIAI

• Ryškiai matomas vaikų mąstymo, strategijos ir gebėjimų tobulėjimas. Bendradarbiavimas, patirčių ir idėjų dalinimasis, bendro darbo rezultatas. Mokytojams nereikia bijoti, po tikslingos veiklos, leisti vaikams kurti, palikti priemones jų valiai ir tyrinėjimui.

O KAS JEIGU...?

• Tyrinėjimo, eksperimentavimo ir kūrybos procesas yra ne mažiau svarbus nei siektinas rezultatas, todėl vaikai turi turėti galimybę veikti, bandyti, klysti, o nepavykus – vėlpradėti išnaujo.
• Labai svarbi vaiko refleksija, samprotavimas: kas nepavyko, kas pavyko, atpasakojimas ir mintys apie atliktus darbus.

OBSERVATORIJA
• Projekte „Kaip sukurti kosmosą” vaikams parodomas filmukas apie saulės sistemą. Vaikai informuojami, kaip atrodo saulė, planetos ir kosmosas. Skatinama įsiminti planetų spalvas, atspalvius, žvaigždynus.
• Mokytoja pasiūlo nupiešti ant skaidrių plokštelių savo kosmosą ir sukurti observatorija. Aptariama, kaip mes galime ją sukurti ir ko mums reikia, kad apšviečiant mūsų piešinius būtų panašu į kosmosą.
• Vaikai nupieštus piešinius stebi, pasinaudojant dienos šviesa.
• Keičiama aplinka ir su vaikais keliaujama į tamsią erdvę, o kaip šviesos šaltinį panaudojame prožektorius.

Siektinas rezultatas
• Iš pradžių vaikai prožektorius glaudė labai arti ir tik tam tikraspalvanusispalvino per plokštelę sklindančią šviesą, bet kokybiškųvaizdų ant sienos nepavyko gauti.
• Ilgiau tyrinėjant vaikams pavyko suprasti, kad atsitraukiant prožektorių nuo paveikslėlio galime padidinti arba sumažinti vaizdą bei matomumo kokybę.
• Bandė sukurti didžiausią, didesnę ar mažesnę ir mažiausią planetą,. Taip suprato, kodėl saulę ir mėnulį matome tokio pat dydžio, o knygose parašyta, kad saulė kur kas didesnė nei mėnulis.

 KODĖL ŽEMĖJE BŪNA DIENA IR NAKTIS?
• Įžanga: pasiklausome pasakos „Saulė ir mėnulis“. Kaip manai, ar tai tik pasaka ar tiesa? Ką tu žinai? O kaip tau atrodo? Ką apie tai sako mokslininkai? Mokytoja internete parodo filmuką, kad Žemei sukantis aplink savo ašį atkeliauja tai diena, tai naktis. O ar gali būti, kad tuomet kitoje Žemės pusėje viskas yra priešingai? TURIME ĮRODYTI.
Veiklos eiga
• Suskirstomi komandomis po tris. Vaikai jau išmokyti, kad turi įvertinti, kiek mokytojas duoda užduočių ir kaip susiskirstyti darbais.
• Dėžėje pagaminti fonus, pusė naktis, pusė diena.
• Padaryti fono dekoracijas, kurios leistų suprasti, kokį paros metą vaizduojate.
• Kamuoliuką nuspalvinti, taip, kad būtų aišku, kad tai yra Žemė ir pritvirtinti jį centre.
• Numatyti Saulės vietą ir iškirpti skylę.

Rezultatas
• Visoms komandoms pavyko įrodyti, kad vienoje Žemės pusėje buvo diena, kitoje naktis.
• Akylesni pastebėjo, kad nors Mėnulio nedarė, o Saulės šviesa ir Žemės šešėlis sudarė Mėnulio vaizdą ir iškėlė naujų klausimų.
• Vienai komandai nepavyko sukonstruoti Saulės tinkamame lygyje, todėl teko tobulinti Žemės aukštį.

LABORATORIJA
• Ištirk, kaip kopūsto sultys reaguoja su skirtingais skysčiais?
• Piešiame augalais ir stebime, kad augalo sultys ant popieriaus lapo keičia spalvą. O ar gali būti, kad kopūsto sultis supylus į skirtingus skysčius irgi pasikeis? Ką manote? Klasėje suplėšome raudonąjį kopūstą ir sudedame į trintuvę, išspaudžiame sultis.
• Priemonės: padėklai su indeliais, kuriuose yra skirtingi skysčiai. Pipėtės, tyrimų lapai, pieštukai, puodelis su kopūsto sultimis.
• Vaikai tyrimu lape pasižymi, kokius skysčius naudos.
• Imasi tiriamojo darbo ir viską atlieka pagal lentoje nurodytas rekomendacijas. Laikytis nuoseklumo, atidumo ir pasižymėti tyrimų lape iškarto, kas įvyko.
• Kyla noras išbandyti kitaip? Pabandyk!
• Papasakok, kaip sekėsi ir susitvarkyk darbo vietą.

Pastatyk namelį su šviesa langelyje
•Veikla: pastatyk namelį su šviesa langelyje.
•Uždaviniai: a) apmąstyk, koks bus namelis, iš ko bus padarytas, b) nusipiešk planą, c) imkis darbo, d) įmontuok lemputę, naudodamas laidus ir elementus, e) gali pasirinkti dirbsi vienas ar komandoje.
Vaikai jau žinojo, kaip sukurti elektros grandinę, kad elektros energija iš elemento nukeliautų iki tam tikro taško.
Užduotį analizavome: kaip man sekėsi, kas pavyko, o ką reikėjo daryti kitaip, kur ryškiau švies - tamsoje ar šviesoje, palyginti šviesos intensyvumą.


TILTAS
Tikslas - sukurti tiltą, tinkantį upei (upės maketas patiesiamas klasėje), o po tiltu turi praplaukti laivelis.
Vaikai turi vadovautis žingsniais ir išsimatuoti upės plotį, laivelio aukštį (susipažįsta su centimetru), duomenis užfiksuoti lape, nusipiešti tilto projektą ir pastatyti jį iš
Lego kaladėlių.

Statybininkų profesija
Siekdami išsiaiškinti vaikų požiūrį į lyčių stereotipus, diskutuojame, kad visi gali išmėginti įvairias profesijas ir žaidimus, svarbiausia atsirinkti kas mums patinka. Vaikams šią savaitę siūloma pasimatuoti įvairias profesijas. Sudarome profesijų sąrašą ir pasirenkame, kurias profesijos šakas vaikai norėtų pasimatuoti. Pirmąją dieną mokytojas pasiūlo dvi profesijas, o kitomis projekto dienomis mokytojas pasiruoš vaikų norimoms profesijoms.
Steam veikla: matuojamės statybininko profesiją. Vaikai turi sukurti tiltą, tinkantį upei (upės maketas patiesiamas klasėje) ir po tiltu turi praplaukti laivelis. Vaikai turi vadovautis žingsniais ir išsimatuoti upės plotą, laivelio aukštį (susipažįsta su centimetru), duomenis užfiksuosi lape, nusipiešti tilto projektą ir pastatyti iš lego kaladėlių.


SPALVOS
Susiskirstome komandomis pagal vaikų pasirinkimą: viena komanda kurs vitražus (maišydami spalvotus lakštus, išgaus naujas spalvas bei atspalvius); antra komanda maišys spalvas vandenyje pagal pateiktą schemą, fiksuos rezultatus ir bandys sukurti savo spalvas.
Dirbame remiantis STEAM metodika. Vaikai gauna lenteles, kuriose nurodoma, kokias spalvas maišant gaunasi kitos spalvos. Išbandę mokytojo rekomendacijas, kuria savo atspalvius ir spalvas. (Daugelis vaikų parsinešė tampomo popieriaus skiaučių ir kūrė spalvas su tėvais).

AR JIE SKANŪS?
Kitos veiklos metu vaikai gali kurti iš prieskoninių žolelių bei citrusinių vaisių, uogų arbatas.  Tačiau pirmiausia jie turėtų atlikti tiriamuosius veiksmus – ištirti kvapą, įsivaizduoti kuri arbata skaniausiai ir kokie skoniai tiktų tarpusavyje. Sukurti receptą, kad vaikams būtų lengviau, ant kiekvieno augalo užrašykite augalo pavadinimą, kurį vaikai galėtų nurašyti, perskaityti. Tuomet leiskite savo idėjas realizuoti ir sudėti norimas žoleles į puodelius, pagardinti citrusiniais vaisiais ar imbieru. Suaugęs žmogus turėtų užpilti karštu vandeniu ir papasakoti, kad karštas vanduo gali nudeginti, todėl reikia elgtis atsargiai.
VAIKAS PROJEKTE: kūrybiškai pažvelgs į receptų kūrimą, remiantis turima patirtimi derins skonius. Sužinos ir išmoks naujų žodžių, augalų pavadinimų. Veikdamas kartu su kitais vaikais, mokysis laukti savo eilėje, paprašys paduoti reikiamas žoleles. Suvokdamas, kad arbata karšta, atsargiai elgsis prie stalo. Po darbų skatinamas susitvarkyti, apibendrinti savo pojūčius ir atradimus.

Steam veikla: sukonstruoti iš lego kaladėlių mašinėlę, kuri galėtų dalyvauti lenktynėse. Vaikams parodomas trumpas filmukas apie lenktynes ir vaikai įtraukiami į diskusiją, kokios dalys sudaro mašiną? kas padeda jai sudėti? Vaikų prašoma apgalvoti kaip sukonstruoti variklius, ratus, kokius dydžius rinktis ir kaip padaryti labai greitą mašinėlę. Jei yra poreikis gali savo planą ir mintis pieštis popieriaus lape.
1 žingsnis:
Diskusija: ko reikia, kad mašinėlė važiuotų (ratų, kurie suktųsi)? Ar mašinėlės dydis, svoris gali lemti jos greitį? Ar būtinai reikia variklio, kad mašinėlė greitai riedėtų? O kaip padaryti, kad mašinėlės galėtų lenktyniauti pačios (nuožulnios trasos)?
2 žingsnis:
Eiga: Vaikai lapuose pasižymi savo mašinėlių įdėjas: didelė ar maža, ratus konstruos didelius ar mažus, sunki ar lengva. Imasi darbo siekdami savo numatyto tikslo, kokia jų mašinėlė turėtų būti.
3 žingsnis:
Pagamintos mašinėlės išbandomos pačių vaikų ir kai mano, kad rezultatas geras-padeda ant palangės.
  Iš kartono  padaroma trasa ir, pasiskirsčius komandomis, yra organizuojamos lego mašinėlių lenktynes.

Pastatyk spektaklį(dviejų dienų STEAM veikla)
• Sukurk teatro lėlę, su kuria galėtum vaidinti.
• Apmąstyk, kaip atrodys tavo lėlė?
• Nusipiešk lėlės maketą.
• Pasirink kokių priemonių tau reikės?
• Pasigamink.

Vaikai galėjo nusipiešti kokias tik nori lėles, tačiau jos turi būti nuspalvintos ir numatytos spalvos, detalės. Pagal savo schemą vaikai rinkosi pasiūlytas medžiagas: kartoną, spalvotą popierių, plunksnas, įvairias juosteles, pagaliukus, akytes, siūlus.

Kitą dieną vaikams pasiūloma tapti režisieriais ir sukurti teatro vaidinimą. Vaikai suskirstomi komandomis. Duodama dešimt minučių nupiešti vaidinimo seką, pritaikant lėles, kurias pasigamino. Vaikai greitai sugalvojo, ką vaidins ir nupiešė keturis paveiksliukus, kuriuose pasakojama, kas bus vaidinama. Po to vaikai vaidino prieš klasę. Dvi grupės sutriko, tačiau bandė improvizuoti. Keturios grupės pasirodė puikiai. Vieni kitiems padėjo, papildė, pasiskirstė vaidmenimis.

Matematikos bokštas
• Vaikai turi išspręsti lygtis PVZ.:
5+4=9
3+4=7
2+4=6
3+2=5
2+2=4
4 -2=2
• Iš gautų atsakymų turi pastatyti bokštų lygius, panaudojant tiek detalių, kiek gavo užduotyse. Pirmas bokšto lygis turi susidaryti iš 9 trikampių, antras iš aštuonių ir t.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

ļæ½ 2011-2023 mudubudu.lt | Visos teisļæ½s saugomos