Mudubudu.lt
Sodas ir daržasRankdarbiaiŠeima ir laisvalaikis
Vaikams
• Spalvinimo paveiksliukai
• Užduotys vaikams
• Popierinės lėlės
• Piešimas ant veido
• Kvietimai vaikams
• Popierius laiškams
• Karpiniai iš popieriaus
- Pasipuoškime Kalėdoms
• Stalo žaidimas
- Žaidimas ,,Suskaičiuok
• Kaukės vaikams
• Dainelės vaikams
• Diktantai
• Aktyvus vaikas
- Aktyvūs žaidimai namuose
- Loginiai žaidimai
- Eksperimentai
- Linksmi žaidimai vaikams
- Žaidimai vaikams iki 2 m.
- Aktyvus vaikas vasarą
- Žaidimai su spalvomis
• Logopediniai pratimai
• Darbeliai vaikams
- Pavasario darbeliai
- Mamos diena
- Darbeliai vyresniems vaikams
- Darbeliai rudeniui
- Jūra
- Origami
- Darbeliai Kalėdoms
• Mokomės skaityti
• Velykų desertai
• Mokomieji žaidimai
• Metodinės priemonės
• Idėjos ugdomajai veiklai
• Ikimokyklinuko ugdymas
- Skaičiavimas ir matavimas
- Aplinkos pažinimas
- Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas
- Kūrybingumo ugdymas
• Vaikų projektai
- Spalvotas pasaulis
- Augaliukas daktariukas
- Stebuklingas vanduo
- Orai
- Saugus kelyje
- Tyla - garsas
- Miško karalystė
- Pasimatuok profesiją
- Kaip sukonstruoti robotą
- Dinozaurų pasaulis
- Bitės
- Vaistažolės
• STEAM
Nėštumas
• Nėščiosios savijauta
• Nėštumo kalendorius
- Pirmas nėštumo mėnuo
- Antras nėštumo mėnuo
- Trečias nėštumo mėnuo
- Ketvirtas nėštumo mėnuo
- Penktas nėštumo mėnuo
- Šeštas nėštumo mėnuo
- Septintas nėštumo mėnuo
- Aštuntas nėštumo mėnuo
• Nėščiosios mityba
• Priešlaikinis gimdymas
• Kūdikio padėtis gimdoje
• Sąrėmiai
• Gimdymas ir pogimdyvinis periodas
Laisvalaikis
• Valentino diena
• Dovanų idėjos Kalėdoms
Šventos Velykos
Vaiko raida
• Vaikų intelektas
• Žaidimų svarba vaiko raidoje
• Prieraišumo jausmas
• Vaiko auklėjimas ir elgesys
• Vaikų mityba
• Piešimo raida
• Vaiko svoris
• Kūdikio pažintis su lauku
• Kūdikio dienos režimas
• Naujagimių odelė ir maudymas
• Kaip auklėti vaiką?
• Vaiko valios ugdymas
• Kaip vaiką ruošti mokyklai
• Vaiko motyvacija mokytis
• Taisyklės ir ribos
• Brolių ir seserų bendravimas ir konkurencija
• Kūdikio ir vaiko miegas
• Elgesys prie stalo

Kaip sukonstruoti robotą

Dalyvaudamas projekte vaikas: • kurdamas instrukcijas ir jas įgyvendindamas, nurodys priežasties – padarinio ryšį; • kels hipotezes, numatys galimus įvykių, veiksmų padarinius – „kas būtų, jeigu...“; • lavins erdvinio mąstymo gebėjimus; • stiprins švaros įgūdžius, kurdamas ir praktiškai taikydamas instrukcijas; • suvoks tikslių nurodymų, instrukcijų, taisyklių, susitarimų laikymosi svarbą; įsikūnys į pasirinktą vaidmenį (pvz., roboto), • gebės sukonkretinti savo sumanymus ir juos perkelti į instrukcijas; • apmąstys savo patirtį, kurdamas instrukcijas apie jau žinomą, išmoktą, išgyventą veiksmą; • gebės pritaikyti turimą informaciją ir patirtį – remsis žiniomis apie instrukcijas kurdamas savąsias; • stiprės vaiko iniciatyvumo, veiklumo gebėjimai, imlumas naujovėms; • kritiškai analizuos informaciją; • pasirinks ir tiksliai taikys tik tą informaciją, kurios reikia konkrečiai instrukcijai sukurti; • išbandydamas savo ir draugų sukurtas instrukcijas, praktiškai įsitikins priežasties – padarinio ryšius; • kurdamas instrukcijas lavins algoritmavimo ir programavimo įgūdžius; • supras komandų (nurodymų) paskirtį atliekant įvairias veiklas, veiksmus pagal sukurtas instrukcijas.

Siektinos kompetencijos: ·Planuoja savo sumanyto arba aptarto tyrimo, uždavinio žingsnius, pasirenka priemones, medžiagą ir atlieka tyrimą.·  Savais žodžiais apibūdina tyrimo eigą, rezultatus, samprotauja, kaip tobulintų savo tyrimą, ką kitą kartą darytų kitaip.·Bendrose veiklose, veikdamas kartu su kitais ir reflektuodamas, žinojimą sieja su savo paties, bendraamžių ir naujai įgytu patyrimu bei atradimais.
Projekto eiga: Domėjimosi sritimis grįsta intriga. Vaikams parodomi vaizdo įrašai,kuriuose vaizduojama, kaip nurodyti veiksmų sekas ir kiek komiškų situacijų sukelia nesusikalbėjimas. Exact Instructions Challenge PB&J Classroom Friendly | Josh Darnit - YouTube

Diskutuojama, kodėl nepavyko iš karto padaryti tokio plano, kurį vykdant pavyktų sutepti sumuštinį. Akcentuojamas žingsnių nuoseklumas ir įvykių planavimas.

Pirmoji veikla: Mano robotas

Tai ilgalaikis darbas: Sukurk robotą nuo idėjos iki rezultato, vadovaukis šiais žingsniais:
A)Apmąstyk,kokių priemonių turi namuose, iš ko galėtum sukonstruoti robotą.
B) Nusipiešk, kaip tavo robotas atrodys.

C) Sugalvok, nuo ko pradėsi konstruoti robotą.

D) Sukonstruok, namuose pasikviesk šeimos narius į pagalbą ir pagamink robotą pagal savo planą.

Antroji veikla: Perskaityk žodį.

Vaikai susėda ant kėdučių vienoje linijoje ir gauna vienodus tekstus. Žaidimo tikslas: sekti tekstą ir perskaityti savo žodį.  Mokomės sekti ir klausyti, ką kitas skaito.

„AŠ E-SU RO- BO-TAS. MA-NO VAR-DAS TO-MAS. AŠ MO-KU RA-ŠY-TI.  MA-MA I-MA LĖ-LĘ. LĖ-LĖ MA-ŽA. LĖ-LĖ MO-LĖ TU-RI KA-TĘ. KA-TĖ LA-KA. RO-BO-TAS SA-KO – SO-DE ŽY-DI GĖ-LĖ.“ Beveik visi grupės vaikai skaito arba jau pradeda jungti skiemenukus, perskaito lengvus dviskiemenius žodžius, kam reikia pagalbos, padeda mokytoja. Pratimas kartojamas tris kartus, kad vaikams nepabostų. Pereiname prie stalo ir įtvirtiname įgūdžius - sekti kitų skaitomą tekstą. Mokytoja lėtai skaito žodžius, vaikai seka, pasakius STOP, susitikriname, ar pirštelis tikrai ties tuo žodžiu sustojo. Kitą dieną  tai kartojame grupelėse. Vaikams ant stalo padedamos kortelės su žodžiais, jie laikydamiesi eilės skaito vienas kitam žodžius, jei kam nesiseka perskaityti, draugas padeda, pataiso. Taip vaikai mokosi kartu skaityti, išklausyti kitą ir suteikti pagalbą.

Įtrauktis į veiklą: Diskusija, kokia kalba kalba robotai, ir kaip mes juos koduojame. Kaip „pasakyti“, kad robotas suprastų? Vaikai vaidins robotą, kuris žino tik keletą komandų: „pasisuk į dešinę“, „pasisuk į kairę“, „ženk vieną žingsnį“. Žaisime žaidimą. Vaikams siūloma pažaisti žaidimą “ Bitutė neša medų“. Vaikai turi pasakyti žingsnius, kuriais bitutė turi eiti.

Grupėje yra sunkiau kalbančių lietuviškai, todėl pati pasigaminau vaizdines korteles, kurios padėtų įsiminti lietuviškus žodžius, formuotų  ir sakinių plėtrą.

Trečioji veikla: sukurti veiksmų ir komandų planą, siekiant nueiti nuo taško A iki taško B, ir nuo B iki C. Pasirinkti vieną iš keturių užduočių: a) nueik iki spintelės, b) nueik iki wc,  c) nueik iki palangės, b) nueik iki mokytojos stalo. Kiekvienai užduočiai pateikti pradiniai taškai, nuo kur vaikas turi pradėti eiti. Vaikai skaičiuodami žingsnius tarp taškų braižo ėjimo ir komandų planą, pvz., nuo taško A iki taško B eik 10 žingsnių, „atidaryk duris“, nuo taško B iki taško C eik 15 žingsnių. Po atliktos užduoties vaikai mokosi save įsivertinti, papasakoti, kas pavyko, ar buvo sunku atlikti užduotį.

Ketvirtoji veikla: aplikacija „Robotukas“.

Tikslas- padaryti aplikaciją „Robotas“. Lentoje užrašomi keturi žingsniai, kuriuos vaikas turi atlikti. Uždaviniai: pasiimti išvardintas priemonės, armonikėle sulankstyti robotuko kojas ir rankas, iš vielutės susukti nors vieną spyruoklę, po atlikto darbo sutvarkyti darbo vietą.

Provokacinė erdvė: sukuriamos Steam dėžutės ir idėjų bankas. Vaikai laisvu metu nuo veiklų gali įsitraukti į iš idėjų banko paimtas užduotis ir bandyti jas įgyvendinti. Prasidedant veiklai vaikai susitvarko ir dėžutes padeda ant palangės, o laisvu metu vėl gali konstruoti ir tobulinti savo idėjas.

Veikla: sukonstruoti vielinį tiltą, kuriuo galėtų nusileisti žiedas.
Vaikai laisvu metu bandė sukonstruoti vielinius tiltus, sukurti nuolydį, kad jais galėtų nusileisti žiedai.  Suprasti, ką reikia daryti pavyko lengvai, tačiau vaikai ėmėsi sunkinti užduotis ir kelti naujus tikslus, ar išlaikytų žurnalą, o jei nuolydį darytų per visą klasę?  Vaikai susitelkė į bendrą komandą, kėlė hipotezes ir atliko užduotis.

Veikla: vaikams siūloma pasiklausyti dainelės „Robotas pagalbininkas“. Diskusija ir dalinimasis patirtimi, kaip robotai palengvina mūsų gyvenimą. Vaikams siūloma lentoje nupiešti apskritimą. Vaikai grupelėmis (po tris ar keturis) nupiešia kuo dailesnį apskritimą. Vaikai turi surinkti robotuką, kuris padėtų nupiešti pagal instrukciją gražiai apskritimus.
Vaikams lentoje nupiešiama darbo seka ir papasakojama, ką turės atlikti. Vaikai paskirstomi komandomis ir dirba kartu vienas kitam padedami. Pasiėmę reikiamas priemones vaikai imasi organizuoti savo darbo. Veikloje dalyvauja visi klasės vaikai (21 vaikas, spec. poreikių vaikai dirba komandoje su gabiais vaikais, taip stengiamasi išlaikyti komandos tarpusavio gebėjimų pusiausvyrą).

Veikla: sukonstruok vėjo jėgainę ir saulės bateriją.
Vaikai konstravo vėjo jėgainės maketuką.

Uždaviniai: a) apmąstyk, kokia turi būti vėjo jėgainė, ir iš ko bus padaryta, b) sudaryk planą, c) sužinok, kaip veikia saulės baterija.

Vaikai supratę, kad energijos turi daug, ir vienas variklis kaista, sukūrė elektros grandinę taip, kad susijungtų trys varikliukai su malūnėliais. Tokia pergalinga mintis suteikė jiems daug džiaugsmo, dirbant komandoje ir vienas kito idėjas pildydami sukūrė puikų rezultatą.

Tačiau saulės laukti reikėjo visą savaitę, norint išbandyti tai, ką sukūrė. Ir vos saulei pasirodžius, vaikai išbandė jėgaines. Saulės energijos nepakako varikliukams veikti, bet uždegti lemputę pavyko puikiai.

Veikla:pasidaryk namelį su šviesa langelyje. Uždaviniai: a) apmąstyk, koks bus namelis, iš ko bus padarytas, b) nusipiešk planą, c) imkis darbo, d) įmontuok lemputę naudodamas laidus ir elementus. Vaikai jau žinojo, kaip sukurti elektros grandinę, kad elektros energija iš elemento nukeliautų iki tam tikro taško.  Užduotį analizavome, kaip man sekėsi, kas pavyko, o ką reikėjo daryti kitaip, kur ryškiau švies tamsoje ar šviesoje, palyginti šviesos intensyvumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011-2024 mudubudu.lt | Visos teisės saugomos