Mudubudu.lt
Sodas ir daržasRankdarbiaiŠeima ir laisvalaikis
Vaikams
• Spalvinimo paveiksliukai
• Užduotys vaikams
• Popierinės lėlės
• Piešimas ant veido
• Kvietimai vaikams
• Popierius laiškams
• Karpiniai iš popieriaus
- Pasipuoškime Kalėdoms
• Stalo žaidimas
- Žaidimas ,,Suskaičiuok
• Kaukės vaikams
• Dainelės vaikams
• Diktantai
• Aktyvus vaikas
- Aktyvūs žaidimai namuose
- Loginiai žaidimai
- Eksperimentai
- Linksmi žaidimai vaikams
- Žaidimai vaikams iki 2 m.
- Aktyvus vaikas vasarą
- Žaidimai su spalvomis
• Logopediniai pratimai
• Darbeliai vaikams
- Pavasario darbeliai
- Mamos diena
- Darbeliai vyresniems vaikams
- Darbeliai rudeniui
- Jūra
- Origami
- Darbeliai Kalėdoms
• Mokomės skaityti
• Velykų desertai
• Mokomieji žaidimai
• Metodinės priemonės
• Idėjos ugdomajai veiklai
• Ikimokyklinuko ugdymas
- Skaičiavimas ir matavimas
- Aplinkos pažinimas
- Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas
- Kūrybingumo ugdymas
• Vaikų projektai
- Spalvotas pasaulis
- Augaliukas daktariukas
- Stebuklingas vanduo
- Orai
- Saugus kelyje
- Tyla - garsas
- Miško karalystė
- Pasimatuok profesiją
- Kaip sukonstruoti robotą
- Dinozaurų pasaulis
- Bitės
- Vaistažolės
• STEAM
Nėštumas
• Nėščiosios savijauta
• Nėštumo kalendorius
- Pirmas nėštumo mėnuo
- Antras nėštumo mėnuo
- Trečias nėštumo mėnuo
- Ketvirtas nėštumo mėnuo
- Penktas nėštumo mėnuo
- Šeštas nėštumo mėnuo
- Septintas nėštumo mėnuo
- Aštuntas nėštumo mėnuo
• Nėščiosios mityba
• Priešlaikinis gimdymas
• Kūdikio padėtis gimdoje
• Sąrėmiai
• Gimdymas ir pogimdyvinis periodas
Laisvalaikis
• Valentino diena
• Dovanų idėjos Kalėdoms
Šventos Velykos
Vaiko raida
• Vaikų intelektas
• Žaidimų svarba vaiko raidoje
• Prieraišumo jausmas
• Vaiko auklėjimas ir elgesys
• Vaikų mityba
• Piešimo raida
• Vaiko svoris
• Kūdikio pažintis su lauku
• Kūdikio dienos režimas
• Naujagimių odelė ir maudymas
• Kaip auklėti vaiką?
• Vaiko valios ugdymas
• Kaip vaiką ruošti mokyklai
• Vaiko motyvacija mokytis
• Taisyklės ir ribos
• Brolių ir seserų bendravimas ir konkurencija
• Kūdikio ir vaiko miegas
• Elgesys prie stalo

Vaikų projektai

Dar 2021 metais ugdymo įstaigas pasiekė naujovė – vaikų ugdymas projektų metodu. Į projektus siekiama įtraukti visus vaikus, pripažįstama ir gerbiama vaiko saviraiškos perspektyva, vaiko balsas, vaiko kultūra ar ypatumai. Projektuose siekiama įvairovės, kuri skatintų įsitraukti vaikus, priimti vaiko perspektyvą, įgalinti jį  veikti ir tobulėti, nepriklausomai nuo jo žinių lygio – sugebėti įžvelgti tai, kas vaikui rūpi, kas jam atrodo reikšminga ir svarbu, ir  būtent šiuo požiūriu į vaiką grįsti ir pedagoginę veiklą.

Spalvotas pasaulis
Dalyvaudamas projekte vaikas ieškos naujų ir jau pažįstamų spalvų. Skatinamas ieškoti spalvų ir atspalvių įvairiuose kontekstuose stengsis naudoti netradicines dailės technikas, bei pasitelkiant tyrinėjimus išgauti įdomius, žaismingus, linksmus arba piktus atspalvius...

Orai
Vaikas, tyrinėdamas vėją, laikysis taisyklių, susitarimų, gebės paaiškinti, kam jie reikalingi; atlikdamas projektines užduotis, valdys savo elgesį; veiks kartu su kitais; diskutuodamas apie burinius laivus, vėtrunges ir kt. tam tikrą laiką sukaups dėmesį...

Stebuklingas vanduo
Domėsis vandens teikiama nauda. Žiūrės edukacinį filmuką, kodėl vanduo reikalingas žmogui ir kiekvienai gyvybei. Bandyme bandys išskaidyti ir sujungti vandens lašiukus pagal matematikos uždavinius ir stebės, kaip po lempa lašiukai dingsta. Planšečių pagalba kurs virtualius vandens garavimo ciklus.

Augaliukas daktariukas
Projektose vaikas turi turėtų laisvės kurti ir siūlyti idėjas, žinoma suaugęs žmogus padeda vaikų mintis sukonkretinti ir padėti įgyvendinti, pasiūlyti alternatyvų ar pagrindinių minčių, kuriose vaikas atrastų terpę sužinoti ką nors naujo.
Saugus kelyje
Dalyvaudamas projekte: vaikas susipažins su taisyklių reikalingumu, išsiaiškins, kam jos skirtos ir kodėl jų turime laikytis. Žaisdamas vertins, kokie žaidimai būtų, jei juose visi elgtųsi ne pagal taisykles. Supras, ar smagiau yra žaisti, laikantis taisyklių ar be jų. Natūraliai susidurs su konfliktais ir nuomonių skirtumais, todėl tarpusavyje mokysis susitarti su naujomis taisyklėmis ir jų laikytis. Domėsis saugiu elgesiu gatvėje, kelių ženklais.
..
Pasimatuok profesiją
Dalyvaudamas projekte:vaikas stebės, pažins savo ir kitų vaikų imituojamus darbus, profesines veiklas;žaisdamas, argumentuotai paaiškins, kodėl veiklą ar profesiją kiekvienas gali rinktis pagal pomėgius ir galimybes; lygins, grupuos, analizuos įvairius darbus, profesijas; žaisdamas bus draugiškas ir geranoriškas: dalysis žaislais, tinkamai elgsis konfliktinėse situacijose
...
Miško karalystė
Dalyvaudamas projekte:vaikas bendraus, mokysis susitarti.  Susitelks bendrai suplanuotai veiklai;  klausydamasis pasakojimo, žiūrėdamas filmą, kurdamas tam tikrą laiką sukaups dėmesį;  atpažins valgomus ir nevalgomus grybus, augalus, uogas, išsiaiškins jų poveikį sveikatai; sukurs pristatymus apie grybus, augalus, medžius, gyvūnus; surinktą informaciją pristatys, aptars; susipažinęs su medžiais, miško augalais, žvėrimis, juos apibūdins, vartos naujus žodžius ir terminus;  kurs plakatą, stendą, pieš ir kt.;
...
Tyla - garsas
Dalyvaudamas projekte:vaikas,diskutuodamas apie triukšmą ir tylą, įvardys, kas jam yra įdomu, ką norėtų sužinoti; tyrinės aplinką, fiksuos įvairiose vietose esantį triukšmo lygį; analizuos ir lygins, kurs triukšmo ir tylos diagramą; gerbs kitus, laikysis taisyklių („tylos palapinėje“ netriukšmauti, netrukdyti kitiems); aiškiai formuluos mintis, dalydamasis įspūdžiais, kaip jautėsi tyloje; naudodamas netradicinę meninės išraiškos priemonę – spalvotą vandenį – bandys pavaizduoti tylą;...
Kaip sukonstruoti robotą
Kurdamas instrukcijas ir jas įgyvendindamas, nurodys priežasties – padarinio ryšį; kels hipotezes, numatys galimus įvykių, veiksmų padarinius – „kas būtų, jeigu...“; lavins erdvinio mąstymo gebėjimus; suvoks tikslių nurodymų, instrukcijų, taisyklių, susitarimų laikymosi svarbą; įsikūnys į pasirinktą vaidmenį (pvz., roboto), • gebės sukonkretinti savo sumanymus ir juos perkelti į instrukcijas. Daugiau >
Dinozaurų pasaulis
Dalysis įspūdžiais, emocijomis; svarstys, analizuos savo atliktus darbus. Pažins liniuotę ir mokysis ja naudotis. Tyrinės dinozaurų gyvenimo momentus, gautas žinias įtrauks į žaidimus. Bandys sukurti pasaulį, kuris buvo prieš daug milijonų metų. Įtvirtins skaičiavimo žinias iki dvidešimties. Domėsis sąvokomis mažesnis, didesnis. Kurs ugnikalnio modelius, eksperimento metu stengsis, kad lava išsiveržtų. Daugiau>

Veiklų pavyzdžiai

Veiklose aptars: aptars spalvas, pasakos, kokia spalva yra mėgstamiausia. Žais žaidimą spalvotas parašiutas ir skaičiuoti nuo vieno iki dešimties, nuo dešimties iki vieno. Spalvoms priskirs jų pavadinimus, akcentuos pirmąsias spalvos raides. Stebės kaip keičiasi spalvų atspalviai nuo tamsiausios iki šviesiausios. Diskutuos kokiu dar būdų galima ieškoti spalvų.
Vaikų atsakymai: gamtoje, maišant kitas spalvas, sušlapinus, klasėje, ant rūbų, kaladėlėse.
Stebės kaip glaudžiant vienos prie kitos skaidres plokšteles keičiasi spalvos. Pasiūloma patiems sukurti atspalvius naudojant skaidrias spalvotas plėveles.

Susiskirstome komandomis pagal vaikų pasirinkimą: maišys spalvas vandenyje pagal pateiktą schemą, fiksuos rezultatus. Bandys sukurti savo spalvas. Gauna lenteles, kur nurodomos kokias spalvas maišant gaunasi kitos spalvos. Išbandę mokytojo rekomendacijas, kuria savo atspalvius ir spalvas.

Vaikas projekte: veikia savarankiškai pagal mokytojo nurodytas rekomendacijas. Akcentuoja ir nurašo nuo lentos sąvokas: smėlis, anglis, akmuo, vanduo. Dirba komandoje, klauso komandos kapitono, tariasi tarpusavyje. Pildo stebėjimo lentelę.  Aptaria savo pavykusius ir nepavykusius veiksmus. Kai kurie pildami vandenį pripylė labai daug, ir jis liejosi per kraštus. Taisė padarytas klaidas, siekė, kad darbelis pasisektų.

Skanios spalvos
Atlieka tyrimą, kuri daržovė, vaisius ar uoga dažo ryškiausiai. Vaikai suskirstomi į komandas ir tiria atskiras maisto grupes: daržovės, vaisiai, uogos. Ant mažų lapelių bando išgauti spalvą ir išrinkti labiausiai dažantį maistą (tyrinėjimą gali tęsti namuose ir radę daugiau spalvų, atnešti į klasę). Ant išgautų spalvų užrašys produkto pavadinimą, vėliau priklijuos nuotrauką ar piešinį. Galbūt vaikai sugalvos idėjų, kurias galima panaudoti veiklose.

Kulinarijos veikla: Vaikams pasiūloma gaminti gražių spalvų sumušinį ar salotas. Ant lentos užrašomi ir nupiešiami produktų pavadinimai. Vaikai lapo viduryje užrašo :“Receptas“ ir išsirenka penkis produktus, su kuriais gamins savo patiekalą. Kai sudaromi repetai, vaikai supažindinami su higienos įgūdžiais ir kaip pasiruošti norint gaminti maistą. Nusiplaus rankas, nusivalys stalą. Ant šalia pastatytų stalų sudėti visi produktai ir priemonės, kurias vaikai pagal savo receptą pasiima patys, mokosi stovėti eilėje, palaukti kol draugas pasiims produktus ant savo padėklo ir keliaus į savo vietą gaminti. Pagaminę įvertins skaniausią spalvą jų receptuose ir pabrauks. Po savęs mokysis susitvarkyti.

Dailės veikla, susipažins su Džiuzepės Arčimboldo, italų renesanso tapytojo, gobelenų kūrėjo darbais. Pamatys jo kurtus portretus iš vaisių ir daržovių. Naudodami aplikacijos techniką, bandys sukurti žmonių portretus iš vaisių ir daržovių.

Naudos gamtoje surinktus augalus ir pagaliukus, akmenukus, bandys  išgauti įvairias spalvas. Kad spalvų būtų gausiau mokytoja atneš spalvotų gėlių. Suskirstys augalus pagal spalvas. Atras, kad kiekvienas augalas turi savo dažus, kuriais galima piešti. Stebės kaip džiūstant dažams kinta spalvos ir keičiasi piešinys. Ant piešinio, padedant mokytojai, užrašys spalvų pavadinimus. Ant išgautų spalvų fono pieš arba klijuos gėles. Lygins flomasterio ir augalo spalvų intensyvumą.

Provokacinės erdvės: kortelės su orais, kuriose skatinama nupiešti įvairius orus.
Paliekama lentelė su orų pavadinimais ir nuotraukomis – skatinama pavadinimus priskirti nuotraukoms.

 

     

 

 

 

© 2011-2024 mudubudu.lt | Visos teisės saugomos