Mudubudu.lt
Sodas ir daržasRankdarbiaiŠeima ir laisvalaikis
Vaikams
• Spalvinimo paveiksliukai
• Užduotys vaikams
• Popierinės lėlės
• Piešimas ant veido
• Kvietimai vaikams
• Popierius laiškams
• Karpiniai iš popieriaus
- Pasipuoškime Kalėdoms
• Stalo žaidimas
- Žaidimas ,,Suskaičiuok
• Kaukės vaikams
• Dainelės vaikams
• Diktantai
• Aktyvus vaikas
- Aktyvūs žaidimai namuose
- Loginiai žaidimai
- Eksperimentai
- Linksmi žaidimai vaikams
- Žaidimai vaikams iki 2 m.
- Aktyvus vaikas vasarą
- Žaidimai su spalvomis
• Logopediniai pratimai
• Darbeliai vaikams
- Pavasario darbeliai
- Mamos diena
- Darbeliai vyresniems vaikams
- Darbeliai rudeniui
- Jūra
- Origami
- Darbeliai Kalėdoms
• Mokomės skaityti
• Velykų desertai
• Mokomieji žaidimai
• Metodinės priemonės
• Idėjos ugdomajai veiklai
• Ikimokyklinuko ugdymas
- Skaičiavimas ir matavimas
- Aplinkos pažinimas
- Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas
- Kūrybingumo ugdymas
• Vaikų projektai
- Spalvotas pasaulis
- Augaliukas daktariukas
- Stebuklingas vanduo
- Orai
- Saugus kelyje
- Tyla - garsas
- Miško karalystė
- Pasimatuok profesiją
- Kaip sukonstruoti robotą
- Dinozaurų pasaulis
- Bitės
- Vaistažolės
• STEAM
Nėštumas
• Nėščiosios savijauta
• Nėštumo kalendorius
- Pirmas nėštumo mėnuo
- Antras nėštumo mėnuo
- Trečias nėštumo mėnuo
- Ketvirtas nėštumo mėnuo
- Penktas nėštumo mėnuo
- Šeštas nėštumo mėnuo
- Septintas nėštumo mėnuo
- Aštuntas nėštumo mėnuo
• Nėščiosios mityba
• Priešlaikinis gimdymas
• Kūdikio padėtis gimdoje
• Sąrėmiai
• Gimdymas ir pogimdyvinis periodas
Laisvalaikis
• Valentino diena
• Dovanų idėjos Kalėdoms
Šventos Velykos
Vaiko raida
• Vaikų intelektas
• Žaidimų svarba vaiko raidoje
• Prieraišumo jausmas
• Vaiko auklėjimas ir elgesys
• Vaikų mityba
• Piešimo raida
• Vaiko svoris
• Kūdikio pažintis su lauku
• Kūdikio dienos režimas
• Naujagimių odelė ir maudymas
• Kaip auklėti vaiką?
• Vaiko valios ugdymas
• Kaip vaiką ruošti mokyklai
• Vaiko motyvacija mokytis
• Taisyklės ir ribos
• Brolių ir seserų bendravimas ir konkurencija
• Kūdikio ir vaiko miegas
• Elgesys prie stalo

STEAM

PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

KITAS PUSLAPIS >

STEAM veiklos organizuojamos ir įgyvendinamos visai klasei, SP vaikai įtraukiami į vaikų komandas  ir mokomi dalintis užduoties darbais pagal savo stipriąsias savybes ir gebėjimus.  Į visasSteam veiklas yra integruojamos  poreikių kortelės ir Veto metodika.

• STEAM veiklos suteikia daugiau galimybių aktyviai dalyvauti įvairių interesų ir polinkių, raidos sutrikimų bei skirtingų gebėjimų vaikams. STEAM veiklose kiekvienas vaikas skatinamas rasti sau vietą ir būti priimtas į komandą, kartu veikti ir siekti rezultato.
Tikslas- patirti pažinimo džiaugsmą ir pasitenkinimą, kurį teikia ieškojimai, atradimai, problemų sprendimas, tarpusavio bendradarbiavimas ir vienas kito priėmimas.

Darbas komandose- komanda turi vienyti bendras tikslas ir pastangos  siekti to tikslo.


Sukonstruok robotuką, kuris padės piešti apskritimą.

• Įžanga: vaikams siūloma pasiklausyti dainelės „Robotas pagalbininkas“. Diskusija ir dalinimasis patirtimi kaip robotai palengvina mūsų gyvenimą.Keliami provokaciniai klausimai: kokius robotus gali sukurti žmogus, kurie padėtų žmogui? Gal robotukas, kuris už mus nusirengtų? Kuris sutvarkytų mūsų namus? Kuris už mus padarytų namų darbus? O ar gali mums padėti nupiešti apskritimą? Vaikams siūloma lentoje nupiešti apskritimą. Vaikai grupelėmis (po tris ar keturis) nupiešia kuo dailesnį apskritimą. Pasiūloma sukonstruoti robotą, kuris padėtų mums lengvai nupiešti apskritimą.
• Užduotis - tikslas: surinkti robotuką, kuris padėtų gražiai nupiešti apskritimus. Sąlyga– neskubėk kviesti mokytojos po pirmos nesėkmės. Užduoties eiga: vaikams lentoje nupiešiama darbo seka ir papasakojama,kaip veikia elektros grandinė ir kaip ją padaryti.Vaikai suskirstomi komandomis ir dirba kartu vienas kitam padedami. Pasiėmę reikiamas priemones, vaikai imasi organizuoti savo darbo. Veikloje dalyvauja visi klasės vaikai (21 vaikas, spec. poreikių vaikai dirba komandoje su gabiais vaikais, taip stengiamasi išlaikyti komandos tarpusavio gebėjimų pusiausvyrą).

• Aptarimas: aptariama, kaip sekėsi? Kas buvo sunku? Ką kitą kartą darytų kitaip?

Vaikai pasiima išvardintas priemones, vadovaujasi lentoje nupiešta veiksmų seka. Jie patys sukonstruoja visą mechanizmą, net susijungia laidus.
• Sudarytos sąlygos stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti su variklio sukimosi intensyvumu, spalvų pasirinkimu, išbandyti tušinukus, kreideles, dažus ir kitas priemones, keltiklausimus ir ieškoti atsakymų, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti iškilusias problemas bendraujant ir bendradarbiaujant.
• Užduotis parinkta taip, kad dirbdamas vienas, vaikas negalėtų jos atlikti.

Vaikams paliekamos priemonės  kurti bei panaudoti savo žinias, įgytas veiklose.
VĖJO MALŪNĖLIAI

• Ryškiai matomas vaikų mąstymo, strategijos ir gebėjimų tobulėjimas. Bendradarbiavimas, patirčių ir idėjų dalinimasis, bendro darbo rezultatas. Mokytojams nereikia bijoti, po tikslingos veiklos, leisti vaikams kurti, palikti priemones jų valiai ir tyrinėjimui.

O KAS JEIGU...?

• Tyrinėjimo, eksperimentavimo ir kūrybos procesas yra ne mažiau svarbus nei siektinas rezultatas, todėl vaikai turi turėti galimybę veikti, bandyti, klysti, o nepavykus – vėlpradėti išnaujo.
• Labai svarbi vaiko refleksija, samprotavimas: kas nepavyko, kas pavyko, atpasakojimas ir mintys apie atliktus darbus.

Muilo burbulo iššūkis
Iššūkis vaikams! Pasiūlykite priimti klasės vaikams iššūkį, kad mašinėlė pravažiuotų pro muilo burbulą. Jums reikės mažo kiekio vandens ir indų ploviklio. Sumaišykite skysčius ir švelniai suvilgykite stalo paviršių, burbulas nesprogsta, jei liečiasi prie šlapių daiktų.
 Išpūskite muilo burbulą ant stalo ar padėklo ir sušlapinkite mašinėlę. Jums tikrai pavyks, tik nepasiduokite. Su vaikais atraskite džiaugsmą tyrinėti, sumaišyti indų ploviklio ir vandens kiekį, tokį, kad burbulai būtų gražūs ir tvirti. O sušlapinti daiktai, net mūsų rankos, neleis burbulams susprogti. Linksmo iššūkio.

Vaško šokis
Vaško kreidelės, karštas vanduo su vienu šaukštu acto. Ir viskas – maišome, plakame ir stebime vaško šokį. Video galite pamatyti facebook paskiroje.

OBSERVATORIJA
• Projekte „Kaip sukurti kosmosą” vaikams parodomas filmukas apie saulės sistemą. Vaikai informuojami, kaip atrodo saulė, planetos ir kosmosas. Skatinama įsiminti planetų spalvas, atspalvius, žvaigždynus.
• Mokytoja pasiūlo nupiešti ant skaidrių plokštelių savo kosmosą ir sukurti observatorija. Aptariama, kaip mes galime ją sukurti ir ko mums reikia, kad apšviečiant mūsų piešinius būtų panašu į kosmosą.
• Vaikai nupieštus piešinius stebi, pasinaudojant dienos šviesa.
• Keičiama aplinka ir su vaikais keliaujama į tamsią erdvę, o kaip šviesos šaltinį panaudojame prožektorius.

Siektinas rezultatas
• Iš pradžių vaikai prožektorius glaudė labai arti ir tik tam tikraspalvanusispalvino per plokštelę sklindančią šviesą, bet kokybiškųvaizdų ant sienos nepavyko gauti.
• Ilgiau tyrinėjant vaikams pavyko suprasti, kad atsitraukiant prožektorių nuo paveikslėlio galime padidinti arba sumažinti vaizdą bei matomumo kokybę.
• Bandė sukurti didžiausią, didesnę ar mažesnę ir mažiausią planetą,. Taip suprato, kodėl saulę ir mėnulį matome tokio pat dydžio, o knygose parašyta, kad saulė kur kas didesnė nei mėnulis.

AR ŽUVYS MATO LIETŲ?

Vaikams išdalinami lapai, ant kurių vaikai nusipiečia lašiuko kelionę per dangų ir žemę, garavimo ir lietaus fazes. Lapo apačioje nupiešia ežerą. Užduokite klausimą ar mes matome kai lija lietus? O ar matome kai vanduo garuoja? O ar žuvys ežere mato lietų? Pasvarstykime ar galime matyti vandens sroves pačiam vandenyje? Patikrinkite. Išdalinkite vaikams stiklainius su vandeniu, užpurkškite skutimosi putų, paduokite mažus indelius su mėlynai nudažytu vandeniu ir pipete. Vaikų užduotis lašinti mėlyną vandenį ant putų debesies ir stebėti kas vyksta.

KODĖL ŽEMĖJE BŪNA DIENA IR NAKTIS?
• Įžanga: pasiklausome pasakos „Saulė ir mėnulis“. Kaip manai, ar tai tik pasaka ar tiesa? Ką tu žinai? O kaip tau atrodo? Ką apie tai sako mokslininkai? Mokytoja internete parodo filmuką, kad Žemei sukantis aplink savo ašį atkeliauja tai diena, tai naktis. O ar gali būti, kad tuomet kitoje Žemės pusėje viskas yra priešingai? TURIME ĮRODYTI.
Veiklos eiga
• Suskirstomi komandomis po tris. Vaikai jau išmokyti, kad turi įvertinti, kiek mokytojas duoda užduočių ir kaip susiskirstyti darbais.
• Dėžėje pagaminti fonus, pusė naktis, pusė diena.
• Padaryti fono dekoracijas, kurios leistų suprasti, kokį paros metą vaizduojate.
• Kamuoliuką nuspalvinti, taip, kad būtų aišku, kad tai yra Žemė ir pritvirtinti jį centre.
• Numatyti Saulės vietą ir iškirpti skylę.

Rezultatas
• Visoms komandoms pavyko įrodyti, kad vienoje Žemės pusėje buvo diena, kitoje naktis.
• Akylesni pastebėjo, kad nors Mėnulio nedarė, o Saulės šviesa ir Žemės šešėlis sudarė Mėnulio vaizdą ir iškėlė naujų klausimų.
• Vienai komandai nepavyko sukonstruoti Saulės tinkamame lygyje, todėl teko tobulinti Žemės aukštį.

 

 

 

 

© 2011-2024 mudubudu.lt | Visos teisės saugomos