Mudubudu.lt
Sodas ir daržasRankdarbiaiŠeima ir laisvalaikis
Vaikams
• Spalvinimo paveiksliukai
• Užduotys vaikams
• Popierinės lėlės
• Piešimas ant veido
• Kvietimai vaikams
• Popierius laiškams
• Karpiniai iš popieriaus
- Pasipuoškime Kalėdoms
• Stalo žaidimas
- Žaidimas ,,Suskaičiuok
• Kaukės vaikams
• Dainelės vaikams
• Diktantai
• Aktyvus vaikas
- Aktyvūs žaidimai namuose
- Loginiai žaidimai
- Eksperimentai
- Linksmi žaidimai vaikams
- Žaidimai vaikams iki 2 m.
- Aktyvus vaikas vasarą
- Žaidimai su spalvomis
• Logopediniai pratimai
• Darbeliai vaikams
- Pavasario darbeliai
- Mamos diena
- Darbeliai vyresniems vaikams
- Darbeliai rudeniui
- Jūra
- Origami
- Darbeliai Kalėdoms
• Mokomės skaityti
• Velykų desertai
• Mokomieji žaidimai
• Metodinės priemonės
• Idėjos ugdomajai veiklai
• Ikimokyklinuko ugdymas
- Skaičiavimas ir matavimas
- Aplinkos pažinimas
- Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas
- Kūrybingumo ugdymas
• Vaikų projektai
- Spalvotas pasaulis
- Augaliukas daktariukas
- Stebuklingas vanduo
- Orai
- Saugus kelyje
- Tyla - garsas
- Miško karalystė
- Pasimatuok profesiją
- Kaip sukonstruoti robotą
- Dinozaurų pasaulis
- Bitės
- Vaistažolės
• STEAM
Nėštumas
• Nėščiosios savijauta
• Nėštumo kalendorius
- Pirmas nėštumo mėnuo
- Antras nėštumo mėnuo
- Trečias nėštumo mėnuo
- Ketvirtas nėštumo mėnuo
- Penktas nėštumo mėnuo
- Šeštas nėštumo mėnuo
- Septintas nėštumo mėnuo
- Aštuntas nėštumo mėnuo
• Nėščiosios mityba
• Priešlaikinis gimdymas
• Kūdikio padėtis gimdoje
• Sąrėmiai
• Gimdymas ir pogimdyvinis periodas
Laisvalaikis
• Valentino diena
• Dovanų idėjos Kalėdoms
Šventos Velykos
Vaiko raida
• Vaikų intelektas
• Žaidimų svarba vaiko raidoje
• Prieraišumo jausmas
• Vaiko auklėjimas ir elgesys
• Vaikų mityba
• Piešimo raida
• Vaiko svoris
• Kūdikio pažintis su lauku
• Kūdikio dienos režimas
• Naujagimių odelė ir maudymas
• Kaip auklėti vaiką?
• Vaiko valios ugdymas
• Kaip vaiką ruošti mokyklai
• Vaiko motyvacija mokytis
• Taisyklės ir ribos
• Brolių ir seserų bendravimas ir konkurencija
• Kūdikio ir vaiko miegas
• Elgesys prie stalo

Diktantai

Pirma klasė        Antra klasė          Trečia klasė

Supažindinti mokinius su garsais ir raidėmis.

Taškas sakinio pabaigoje. Didžioji raidė sakinio pradžioje.

Priebalsių minkštinimas. Kurso kartojimas

I S Ė D Y V B

1. Mama. Ona rašo. Laša. Aš maža. Romo mama rašo. Aš imu ir rišu. Riša ir Rima. Rimo mama rašo. Maža Ona rašo. Maža ola. Laša.
2. Sala. Sula. Simas sūnus. Sūris sūrus. Rimas rašo. Romas mažas. Rasos lašas. Mamos namas. Rimas nori namo. Ir Simas nori namo. Romas mažas. Laša sulos lašas. Romas nori sulos. Ir rašalas laša. Mano sūnus Simas. Oras ramus ir šiltas.
3. Ėmė. Sėmė. Mano lėlė. Lėlė maža. Žolė žėlė. Ona šėrė. Gėlė nulūžo. Romo tėtis arė. Mama rašė man. Maža salė. Simo katė maža.
4. Dėdė. Dūda. Adomas rašo. Adas rodo. Dėdės daržas mažas. Už daržo yra mūras. Puiki diena. Sodas yra mano dėdės. Dėdės sodo žolė yra žalia.
5. Ši yla Adomo. Mama mus myli. Simas mynė linus. Mynė ir išmynė. Ašis nulūžo. Oras šyla. Kieme žydi linas. Mama skina gėles.
6. Varna tupi ant šakos. Voras lipa. Ona varė avis. Nuvarė ir uždarė. Mama virė. Kiaulės nori viralo. Mėsa išvirė. Katė ėda.
7. Mano batai buvo du. Pranas dirba. Balys brido basas. Brolis dirba. Aš dirbu. Dirba ir tėtis. Kieme buvo maža bala.

Atsisiųsti tekstą

P K T E G
1. Upė. Lūpa. Žalias lapas. Povilas rašo. Už upės brolis žaidė. Petras nurovė pupas. Sode augo pupa. Maža ropė. Povas tupi ant šakos. Mamos pasas.
2. Mano kambarys. Bėgo kiškis. Kirvis. Mokykla. Morka. Už upės yra kaimas. Mikas varo avis. Tėtis kala. Rokas yra kalvis. Dabar pamoka. Mikas rašo. Šoko kiškis su varna.
3. Takas. Tėtė. Tiltas. Tvartas. Mano tėvynė. Žalia rūta. Labas rytas. Plati upė. Ten yra tiltas. Už tilto stovi tėtis. Roko tėtis miega.
4. Kieme yra ežys. Ešerys. Erelis. Žemė. Kelmas. Bėga pelė. Mano senelė. Auga medelis. Mamos darželis. Buvo senelis ir senelė. Seselė Ona.
5. Graži gėlė. Kala genys. Mano sesė Genutė. Grėblys. Mano galva. Gražus oras. Plati gatvė. Gano avis. Gera ganykla. Karvės guli. Aplink gėlės. Visur gražu.
6. Gražus rytas. Genutė bėga. Miške renka grybus. Margas genelis kala snapu. Genys yra miško sargas.

Atsisiųsti tekstą

Ą Ę Į Ų

1. Aš turiu mamą. Adas turi knygą. Katė pagavo pelę. Mama kvietė Oną į vidų. Tėtis skuba į miestą. Miške matė kiškį ir lapę.
2. Pilna klasė mokinių. Miške yra vilkų. Kieme augo gėlė. Lapė seka kiškį. Ant stalo yra knygų. Mano sode daug medžių ir gėlių.
3. Iš grūdų mala miltus. Visi valgo pyragą. Myliu savo mamą. Graži mūsų tėvynė. Aria žemę. Stalius dirbo stalą. Marytė nuskynė gėlę.
4. Ignas pakinkė arklį. Senelis veža smėlį. Statys krosnį. Parveš malkų ir žabų. Kurs lauke ugnį. Atnešk kempinę. Šaltą dieną gersime arbatą.

Atsisiųsti tekstą

Au. Ai. Ei. Ui. Uo. Ie.

1. Aušra. Ausis. Saulė. Auga. Šuns kaulas. Lauke šalta. Laukas. Mano plaukas. Mama plaukia upe. Tėtis traukia. Senelė rauna ropę. Šauna. Saulė leidosi. Kieme augo medis. Lauke dirba tėtis. Netoli plaukė valtis.
2. Teka srauni upė. Paulius plaukė per upę. Kaunas dar toli. Mes greit augame. Mama prausia broliuką. Kurmis rausia žemę. Tėtis kerpa plaukus. Vyrai veža šiaudus. Krauna malkas. Jonui reikės sukrauti šakas. Per  laukus bėga kiškis.
3. Taika. Mano vaikas. Bėga laikas. Plaukia laivas. Maišas obuolių. Laimė. Laisvė. Ten yra kaimas. Mūsų daina. Maistas. Katinas Rainis. Raidė. Laikas praustis. Vaikas skaito. Kaimynas buvo kieme.
4. Esu daili. Per laukus teka plati upė. Upe plaukia laivas. Laive sukrauti maišai. Į maišus supilti grūdai. Iš grūdų mals miltus.
5. Baigiasi mokslo metai. Vaikai išmoko skaityti ir rašyti. Ona skaito gerai. Jonas rašo gražiai. Visi vaikai gerai mokosi. Laiminga mūsų vaikystė.
6. Eina. Eilė. Eigulys. Kreida. Šeima. Mano veidas. Meilė. Tėčio peilis. Šeima sėdi už stalo. Reikia peilio. Meilutė nubėgo ir atnešė peilį. Vaikai valgo. 
7. Mamos meilė begalinė. Švarus veidukas. Tinginį visi peikia.Tėtis leido eiti. Pamokas reikia išmokti. Neik vienas prie upelio.
8. Muilas. Puikus. Mama davė vaikui muilo. Vaikas rankas muilino. Veidą reikia prausti muilu. Buvo puiki diena. Paskui mane bėgo šunelis.
9. Uodas. Mama skina uogas. Lauke auga uosis. Kruta šuns uodega. Man kanda uodas. Pilnas puodas košės. Mano sesuo. Teka vanduo. Ten stovi akmuo. Atbėga šuo. Ona tikra smalsuolė. Mama verda uogienę. Mama duos sausainį.
10. Ieva. Ietis. Miegas. Siena. Karvės pienas. Kvepia šienas. Gardus Sviestas. Kvietimas. Aviena. Liesas pienas. Duonos riekė. Pievoje žydi gėlės. Vienam nuobodu. Jau praėjo dvi dienos. Vakar buvau mieste.

Atsisiųsti tekstą

C. Č. Dz. Dž. Z. F. H. Ch.
1. Cukrus. Cibutė. Cementas. Ačiū. Čiuožykla. Čerpė. Čiurlena upelis. Čiulba paukštukas. Čiuožykloje čiužinėja vaikai. Smagu čiuožti. Jonas nupirko cukraus.
2. Čia labai gražu. Cibutė ganosi pievoje. Lygus čiuožyklos ledas. Cementas reikalingas. Saldus cukrus. Citrina.
3. Džiauti rūbus. Valdžia. Džiugi žinia. Mama džiausto skalbinius. Jie gerai džiūsta. Vaikas nežino raidžių.  Sesuo audžia juostas.
4. Tupi zylė ant šakos. Zuikis bėga mišku. Zuikis graužia kopūstą. Graži dėdės lazda. Žila senelio barzda. Zylė renka vabalus. Už lango graži žiema.
5. Forma. Ferma. Fabrikas. Filmas. Telefonas. Jonas žaidžia futbolą. Kaime yra ferma. Aš mačiau naują filmą.  Futbolas smagus žaidimas.
6. Lietuvos himnas. Herbas. Filmo herojus. Mokyklos choras. Mamos margas chalatas. Vaikai gieda himną.

Atsisiųsti tekstą


 

 

 

 

© 2011-2024 mudubudu.lt | Visos teisės saugomos