Mudubudu.lt
Sodas ir daržasRankdarbiaiŠeima ir laisvalaikis
Vaikams
• Spalvinimo paveiksliukai
• Užduotys vaikams
• Popierinės lėlės
• Piešimas ant veido
• Kvietimai vaikams
• Popierius laiškams
• Karpiniai iš popieriaus
- Pasipuoškime Kalėdoms
• Stalo žaidimas
- Žaidimas ,,Suskaičiuok
• Kaukės vaikams
• Dainelės vaikams
• Diktantai
• Aktyvus vaikas
- Aktyvūs žaidimai namuose
- Loginiai žaidimai
- Eksperimentai
- Linksmi žaidimai vaikams
- Žaidimai vaikams iki 2 m.
- Aktyvus vaikas vasarą
- Žaidimai su spalvomis
• Logopediniai pratimai
• Darbeliai vaikams
- Pavasario darbeliai
- Mamos diena
- Darbeliai vyresniems vaikams
- Darbeliai rudeniui
- Jūra
- Origami
- Darbeliai Kalėdoms
• Mokomės skaityti
• Velykų desertai
• Mokomieji žaidimai
• Metodinės priemonės
• Idėjos ugdomajai veiklai
• Ikimokyklinuko ugdymas
- Skaičiavimas ir matavimas
- Aplinkos pažinimas
- Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas
- Kūrybingumo ugdymas
• Vaikų projektai
- Spalvotas pasaulis
- Augaliukas daktariukas
- Stebuklingas vanduo
- Orai
- Saugus kelyje
- Tyla - garsas
- Miško karalystė
- Pasimatuok profesiją
- Kaip sukonstruoti robotą
- Dinozaurų pasaulis
- Bitės
- Vaistažolės
• STEAM
Nėštumas
• Nėščiosios savijauta
• Nėštumo kalendorius
- Pirmas nėštumo mėnuo
- Antras nėštumo mėnuo
- Trečias nėštumo mėnuo
- Ketvirtas nėštumo mėnuo
- Penktas nėštumo mėnuo
- Šeštas nėštumo mėnuo
- Septintas nėštumo mėnuo
- Aštuntas nėštumo mėnuo
• Nėščiosios mityba
• Priešlaikinis gimdymas
• Kūdikio padėtis gimdoje
• Sąrėmiai
• Gimdymas ir pogimdyvinis periodas
Laisvalaikis
• Valentino diena
• Dovanų idėjos Kalėdoms
Šventos Velykos
Vaiko raida
• Vaikų intelektas
• Žaidimų svarba vaiko raidoje
• Prieraišumo jausmas
• Vaiko auklėjimas ir elgesys
• Vaikų mityba
• Piešimo raida
• Vaiko svoris
• Kūdikio pažintis su lauku
• Kūdikio dienos režimas
• Naujagimių odelė ir maudymas
• Kaip auklėti vaiką?
• Vaiko valios ugdymas
• Kaip vaiką ruošti mokyklai
• Vaiko motyvacija mokytis
• Taisyklės ir ribos
• Brolių ir seserų bendravimas ir konkurencija
• Kūdikio ir vaiko miegas
• Elgesys prie stalo

Trečia klasė

Skardieji ir duslieji priebalsiai
Aiškinamasis diktantas

Vieversėlis dirvoje susuko gūžtą. Nuo kalno reikia žingsniu važiuoti. Mes apsisukome ir nužingsniavome atgal. Vytas vos nenukrito iš džiaugsmo. Draugai negalėjo atsidžiaugti Antanu. Rugiai  buvo aukšti ir tankūs.  
Ūkininko šiltnamyje buvo įrengtas centrinis šildymas. Pasitraukdamas priešas susprogino Jonavos tiltus. Aplink stovėjo darbininkai griežtais veidais.  Mūsų įmonė jau įvykdė planą. Senelis atidaro avilio dangtį ir išima gabalą korio su medumi.
 Tikrinamasis diktantas
Už kelių žingsnių nuo gatvės yra dirbtuvės. Iš dirbtuvių kamino rūksta juodi dūmai. Jau pradėjo snigti. Matyti sniegu apdengti laukai. Mama pradėjo skalbyi baltinius. Brolis paėmė degtukus ir užkūrė krosnį. Fabrikas įvykdė savo planą. Įjungtas radijas pradėjo groti. Kiekvieną pavasarį sprogsta nauji lapai. Visų širdis pripildė pergalės džiaugsmas. Saulės nužertame sode pradėjo zirzti bitės. Stasiukas šaltomis žiemos dienomis nešioja vilnonį megztuką. Po geros valandos mes nutarėme grįžti namo. Voverė nusiskynė kankorėžį ir ėmė jį graužti. Rainio krebžtelėjimas išgąsdino pelytę. Inga padėdavo savo mamai skalbti baltinius.

Atsisiųsti tekstą

Vienarūšės sakinio dalys
Pastaba: atkreipkite dėmesį į vienarūšių sakinio dalių skyrybą.
Aiškinamasis diktantas
Sode augo obelys, kriaušės, vyšnios ir slyvos. Pavasarį pirmos pražįsta pakalnutės ir žibuoklės. Ūkininko laukuose ūžia traktoriai ir kombainai. Nemune plaukioja garlaiviai, žvejų valtelės. Miesto gatvėmis važinėja automobiliai, autobusai, troleibusai. Gandrai, pempės ir varnėnai rudenį išskrido į šiltuosius kraštus. Pavasarį sužaliuoja medžiai, pievos ir laukai. Nuo vėjo lingavo aukštos pušys ir eglės.
Sakiniai su keliais tariniais.
Saulė šviečia ir šildo. Vėjas pučia. Linguoja medžių šakos. Mokykloje mes skaitome, rašome ir skaičiuojame. Pavasarį senelis dirvą išarė, išakėjo ir pasėjo grikius. Atskrido gulbių pulkas, nutūpė ir nulesė grikius.
Žvejojimas
Jonukas, Vytukas ir Pranas su tėveliu išėjo žvejoti. Užmetė tinklą. Tinklą traukti buvo sunku. Tinkle buvo didelis ešerys, lynas ir lydeka. Laimikiu visi apsidžiaugė. Pasiėmė tinklą  su žuvimis ir grįžo namo. Žuvis padėjo virtuvėje ant stalo. Mama vakare iškepė žuvį. Žuvys buvo labai gražios. Visi sočiai privalgė žuvų. Žuvies ašakas ir galvas atidavė Rainiui. Rainis priėdė ir atsigulė. Dabar jis snaudžia ir murkia.
Tikrinamasis diktantas
Vaikai prie mokyklos turi sodą ir daržą. Jie visi tvarko sodą: sodina daržoves ir prižiūri gėles. Sode auga obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos. Sode auga ir vynuogės. Kiekvienas vaikas sode mokosi pažinti daržoves, vaisius, uogas ir gėles. Mokyklos sode vaikai mokomi būti darbštūs.  Smagu gamtos pamokas leisti lauke.
Žiema
Atėjo šalta žiema. Saulutė silpnai šildo. Medžiai ir krūmai stovi nuogi. Baltu sniegu apsiklojo laukai, pievos ir miškai. Upės, ežerai ir balos apsidengė tvirtu ledu.
Po pamokų vaikai skuba namo. Išmoksta pamokas ir bėga laukan. Danutė, Ieva ir Milda lipdo sniego senį.  Matas ir Ona čiužinėja ant upelio.
Kieme straksi žvirbliai ir zylės. Vaikai myli ir globoja paukštelius. Jurgis nubėga namo ir atneša paukšteliams duonos trupinių.

Atsisiųsti tekstą

Priešdėlis
Aiškinamasis diktantas

Vasara pasitaikė lietinga. Staiga sustaugė vėjas, suošė, sudejavo medžiai. Vincas paslydo ir išsitiesė ant ledo.  Tolumoje spindėjo žiburėliai. Adomas patempė lūpą ir panarino galvą. Tėvelis parnešė dėžutę saldainių. Pro siaurus vartus sunku įvažiuoti. Nors pavasaris tik prasideda, bet ūkininkai jau įtemptai dirba. Senelis norėjo pasikalbėti su bitininku.
Tikrinamieji diktantai
Vasarą mes nuvykome į Zarasus pas Mariją į svečius ir nuvežėm jai gėlių. Susipažinome su Marijos mama. Ji pasakojo apie Marijos atostogas prie jūros. Marija klausėsi nuleidusi galvą ir nieko nesakė.
Sulaikę kvapą mes klausėmės mamos žodžių. Mariją pagavo banga, ir ji vos nenuskendo. Nubraukėme ašaras nuo savo skruostų, džiaugėmės, kad ji gyva ir sveika.

Atsisiųsti tekstą

Žodžiai su priesagomis –el-is, -el-ė, -ėl-is, ėl-ė.
Aiškinamasis diktantas

Raitas kėlė kepurėlę senai motinėlei. Miške augo lieknas ąžuolėlis. Gieda gaideliai ankstų rytelį. Per laukelį jojau – laukelis dundėjo. Kai užkliudžiau akmenėlį- ugnelė žėrėjo. Ant marių krantelio statyčiau laivelį. Šėriau žirgelį per savaitėlę. Matau takeliu einančią senelę. Tykiai, tykiai  Nemunėlis teka, o dar tykiau seselės kalba. Iš rytų šalelės saulelė tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo. Siuntė mane motinėlė į jūreles vandenėlio. Vaikas žarstė baltas pajūrio smilteles. Šiltas vėjelis šlamėjo medžių lapuose.

Kūrybinis diktantas
Pateiktuose sakiniuose daiktavardžius pakeisti mažybiniais ir maloniais žodžiais.
1. Švelnus vėjas judino medžių šakas. 2. Lysvėse pradėjo dygti daigai. 3. Iš žemės pradėjo dygti rausvi burokų lapai. 4.Sode augo graži obelis. 5.Netoliese pradėjo cypsėti paukštis. 6.Pievoje visur žydėjo gėlės. 7.Tarp lapų buvo matyti žali obuoliai. 8. Zylė ruošė lizdą savo vaikams.

Tikrinamasis diktantas
Prie namo augo garbanotas berželis. Atėjo pavasaris. Berželis pasipuošė žaliais lapeliais. Visą vasarą vėjas žaidė su berželio lapais. Paukšteliai tūpdavo ant jo šakelių ir čiulbėdavo. Saulėtomis dienomis vaikai žaisdavo po berželiu. Linksma buvo vasarą berželiui.
Atėjo šaltas rudenėlis. Pagelto žali berželio lapai. Žemė po berželiu pasiklojo auksinį kilimėlį. Paukšteliai nebečiulba jo šakelėse. Vaikai retai ateina žaisti po berželiu. Jie dabar lanko mokyklą.

Daiktavardis
Tikrinių daiktavardžių rašyba.
Nemunas įteka į Kuršių marias. Vaikai gražiai papuošė eglutę. Kalėdų senelis dalino vaikams dovanas. Daug pasakų vaikams parašė Petras Cvirka. Šiemet Jonas su tėveliu buvo Vilniuje. Kas rytą Laimutė bėga į mokyklą. Mokyklos salė papuošta paveikslais. Didžiausia pasaulio žuvis yra bangininis ryklys. Beveik visą Afrikos plotą užima dykumos ir savanos. Žemyno šiaurėje driekiasi didžiausia pasaulyje Savanos dykuma.

 

 

© 2011-2024 mudubudu.lt | Visos teisės saugomos